تجهیزات نمازخانه نورا

سپتامبر 13, 2018
پنجره گره چینی مساجد

پنجره گره چینی مساجد

پنجره گره چینی مساجد پنجره گره چینی مساجد
سپتامبر 13, 2018
جامهری و جاکتابی

جامهری و جاکتابی مسجد

جامهری و جاکتابی مسجد جامهری و جاکتابی مسجد
سپتامبر 13, 2018
درب گره چینی نمازخانه

درب گره چینی

درب گره چینی درب گره چینی نمازخانه
سپتامبر 13, 2018
فرش سجاده ای نمازخانه

فرش سجاده ای نمازخانه

فرش سجاده ای نمازخانه فرش سجاده ای نمازخانه
سپتامبر 13, 2018
قاب تعقیبات نمازخانه

قاب تعقیبات نمازخانه

قاب تعقیبات نمازخانه قاب تعقیبات نمازخانه
سپتامبر 13, 2018
کتیبه مسجد

کتیبه مسجد

کتیبه مسجد کتیبه مسجد
سپتامبر 13, 2018
منبر مسجد

منبر مسجد

منبر مسجد منبر مسجد
سپتامبر 13, 2018
محراب نمازخانه

محراب نمازخانه

محراب نمازخانه محراب نمازخانه
سپتامبر 13, 2018
پارتیشن مسجد

پارتیشن مسجد

پارتیشن مسجد پارتیشن مسجد
سپتامبر 13, 2018
پروژه های انجام شده نمازخانه

پروژه های انجام شده نمازخانه

پروژه های انجام شده نمازخانه پروژه های انجام شده نمازخانه
سپتامبر 13, 2018
صندلی نماز

صندلی نماز

صندلی نماز صندلی نماز
سپتامبر 13, 2018
سقف اسلیمی

سقف اسلیمی

سقف اسلیمی سقف اسلیمی
سپتامبر 13, 2018
سردر نمازخانه

سردر نمازخانه

سردر نمازخانه سردر نمازخانه
سپتامبر 13, 2018
ستون مساجد

ستون مساجد

ستون مساجد ستون مساجد
سپتامبر 13, 2018

ساعت اذان گو نمازخانه

ساعت اذان گو نمازخانه ساعت اذان گو نمازخانه
سپتامبر 13, 2018
دیوار پوش نمازخانه

دیوار پوش نمازخانه

دیوار پوش نمازخانه دیوار پوش نمازخانه
سپتامبر 13, 2018
ده ضلعی نمازخانه

ده ضلعی نمازخانه

ده ضلعی نمازخانه ده ضلعی نمازخانه
سپتامبر 13, 2018
جایگاه قاری

جایگاه قاری

جایگاه قاری جایگاه قاری